Privacystatement

Eva Detachering B.V., gevestigd aan Emmakade 68, 8933 AV Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.werkenbijeva.nl
 • Emmakade 68, 8933 AV Leeuwarden
 • 085 130 0627

Elyon Kingishi is de Functionaris Gegevensbescherming van Eva Detachering B.V. Hij is te bereiken via privacy@werkenbijeva.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eva Detachering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@werkenbijeva.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eva Detachering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Eva Detachering B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Eva Detachering B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eva Detachering B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eva Detachering B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Eva detachering B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uwgegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@werkenbijeva.nl.

2. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Eva detachering B.V. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver en op ons recruitmentsoftware: Carerix. Uw gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijdbewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eva Detachering B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eva Detachering B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eva Detachering B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eva Detachering B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eva Detachering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@werkenbijeva.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eva Detachering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eva Detachering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@werkenbijeva.nl

Hoe zetten wij remarketing in?

Om gebruikers opnieuw te kunnen benaderen met relevante aanbiedingen maken wij gebruik van de diensten van derden, die op onze site cookies plaatsen. Deze functionaliteiten worden pas ingeschakeld wanneer je toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de cookies. Dit zijn de volgende aanbieders:

 1. Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, V.S.. Ook hiermee tonen we advertenties aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest. Deze advertenties worden op Facebook in de tijdlijn of als kleine advertenties in de rechterkolom getoond. We tonen je hierbij informatie die je eerder hebt bekeken, zodat je hier iets mee kan doen als je hier nog steeds interesse in hebt. Facebook advertenties kun je uitzetten/verbergen op Facebook zelf door op het icoontje in het rechterbovenhoek van de advertentie te klikken. Raadpleeg voor meer informatie over Facebook en privacy deze link of voor meer uitleg waarom je bepaalde advertenties ziet deze link.
 2. Remarketing als targetingfunctie in AdWords van Google, waarmee we advertenties tonen aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest. Deze advertenties worden op andere websites over het internet geplaatst. We tonen je hierbij informatie die je eerder hebt bekeken, zodat je hier iets mee kan doen als je hier nog steeds interesse in hebt. Je kan jezelf hiervoor afmelden via deze link.
 3. “Vergelijkbare doelgroepen” als targetingfunctie in AdWords van Google, waarmee we advertenties tonen aan potentiële klanten met vergelijkbare eigenschappen en interesses als de gebruikers van onze website. Deze gegevens worden gedeeld met derden, zoals Google. Je kan je afmelden voor het gebruik van Google-cookies via deze link.
 4. Bing Ads by Microsoft, Evert van de Beekstraat 354 te Schiphol Nederland. We gebruiken de remarketing functie van Bing om gebruikers die op de website zijn geweest opnieuw te benaderen via andere websites over het internet. We tonen je hierbij informatie die je eerder hebt bekeken, zodat je hier iets mee kan doen als je hier nog steeds interesse in hebt. Zie de Bing Ads privacy and data protection policies en Microsoft Bing Ads Agreement voor meer informatie of deze link. Je kunt je hiervoor afmelden via deze link.
 5. LinkedIn. Hiermee tonen we advertenties aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest. Raadpleeg voor meer informatie deze link. Informatie over uitschrijven kun je hier vinden.
 6. Instagram Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94022, V.S.. Via Instagram tonen we advertenties aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest of onze Facebookpagina hebben gezien. Deze advertenties worden op Instagram zelf getoond. Je kan zelf de advertenties op Instagram uitschakelen/verbergen door op het icoontje rechtsboven de advertentie te klikken. Raadpleeg voor meer informatie over Instagram en privacy deze link.
 7. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, V.S. (onderdeel van Google). We gebruiken YouTube onder andere om advertenties te tonen aan gebruikers die al eerder op onze website zijn geweest of onze video’s/ons kanaal hebben bekeken. Deze advertenties kan je tegenkomen voor, tijdens of na andere video’s. Of boven de lijst van suggesties in de rechterkolom. Je kan je afmelden voor deze gepersonaliseerde advertenties via deze link. Raadpleeg voor meer informatie over YouTube en privacy deze link.

Neem contact op

 • Sleep bestanden hierheen of