De werkdag van een POH

< terug naar nieuwsoverzicht
inhaker22 mei 2020leestijd 3 minuten

Het werk van de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk (POH) is behoorlijk afwisselend. Ze bieden bijvoorbeeld zorg en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD en/of astma en doorgemaakte hart- en vaatziekte. Ook ondersteunen ze in de ouderenzorg. De POH heeft daarnaast een belangrijke rol in preventie van ziektes en klachten. Denk hierbij aan cardiovasculair risicomanagement (CVRM), stoppen met roken en leefstijlinterventies.

Maar de praktijkondersteuner is niet alleen bezig met het medische, de ziekte. Hij of zij kijkt ook naar de patiënt en zijn omgeving. Klachten van de patiënt worden geïnventariseerd en in gesprek met de patiënt wordt er zowel naar medische, psychische als sociale vlak aspecten gekeken. Tot slot is de POH een verbindende factor in een netwerk van zorgverleners, mantelzorgers en welzijnswerkers. In de spreekuren en de visites komt er behoorlijk wat op hun pad, maar hoe ziet een typische werkdag eruit? We vroegen het een praktijkondersteuner.

Het spreekuur

“Het spreekuur begint met een jaargesprek van iemand met diabetes. We bespreken de uitslagen van het labonderzoek (bloed en urine) en ik geef adviezen naar aanleiding van labuitslagen. We kijken terug naar het afgelopen jaar: problemen, positieve gebeurtenissen, de thuissituatie, hulp(middelen), of zijn gestelde doelen zijn gehaald of niet, en waarom dat wel of niet is gelukt. Ik doe ook onderzoek: bloeddruk, pols, bloedsuiker, voetonderzoek (en met een doppler luister ik bij deze patiënt naar de vaten) en we besteden aandacht aan voetverzorging. Als afsluiting maken we afspraken over het te volgen beleid en stellen we we (nieuwe) doelen voor het aankomende jaar. Een vervolgafspraak voor over drie maanden wordt gemaakt.”

Een telefoontje tussendoor

“De volgende patiënte komt, na verwijzing van de huisarts, op het spreekuur voor een diagnostische spirometrie (longfunctietest). Ik geef uitleg over het onderzoek en wat er van de patiënte wordt verwacht. Na de eerste blaastest, gaat de patiënte naar de wachtkamer met een vragenlijst om 10 min de pufjes in te laten werken. In de tussentijd verbindt de assistente een patiënte door die een slechtnieuwsgesprek heeft gehad en dit wil bespreken. Het is een kort gesprek. Ik spreek met haar af om deze week bij haar thuis te komen en de aanpak van haar insulinetherapie naast haar chemo’s en corticosteroïden te bespreken. Deze patiënte ken ik al erg lang en ze heeft de behoefte om even met iemand anders te praten dan haar echtgenoot en de dokter. Na een afspraak te hebben gemaakt voor een huisbezoek haal ik de andere patiënte weer uit de wachtkamer, maak ik het longfunctieonderzoek af en loop ik de vragenlijst door. Mevrouw zal met de assistente bellen voor de uitslag en het vervolg.”

Vragen uit alle hoeken

“De volgende patiënt komt voor een extra bloeddrukcontrole. Er is net gestart met medicatie en het risicoprofiel is al afgenomen en een aanpak afgesproken. Een vervolgcontrole wordt gepland. In de agenda staan nu twee belafspraken met patiënten om bloedsuikerdagcurves door te geven. E-consult en mail worden gecheckt en beantwoord. Hierop krijgen we uiteenlopende vragen binnen, bijvoorbeeld over medicatie, dagcurves, het verzetten van afspraken en aanvragen voor ouderenbezoek door de thuiszorg. Ik voer nog even kort overleg met assistentes en bekijk labuitslagen. En dan is het nu even tijd om als team een bakje te koffie en even bij te kletsen.”

Overleggen en op bezoek

“Na de pauze heb ik twee afspraken met mensen die willen stoppen met roken. We nemen de rookstatus door en we bespreken de wensen, behoeften, motivatie, hulpmiddelen en de sociale steun. Vervolgens heb ik twee afspraken waarin ik voor mensen een risicoprofiel (cardiovasculair) opstellen. De lunchpauze schiet er vandaag een beetje bij in; ik moet een overleg voorbereiden en ik bel een patiënt, die net gestart is met insulinetherapie. Hierna ga ik door naar de fysiotherapeut en diëtiste voor een overleg betreffende het COPD. We bespreken het leefstijlprogramma, dat we samen hebben opgezet. Als afsluiting van de dag bezoek ik een oudere van 92 jaar en een ouder echtpaar. Hoe gaat het met ze? We bespreken onder andere hun sociale contacten, activiteit, valrisico, het risico op ondervoeding en eenzaamheid.”

Nooit uitgeleerd

“In de avond lees ik thuis nog vakliteratuur door, die ’t weekend in de bus zijn gekomen. En ik lees nog even het cursusmateriaal door voor de volgende dag. Want ja, naast het werk in de huisartsenpraktijk, is het ook nodig om m’n kennis en bekwaamheid up-to-date te houden en scholingen te (blijven) volgen.”

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Marga Oosterloo via 06 2270 7542 of marga@werkenbijeva.nl of solliciteer direct via het onderstaande formulier.

Neem contact op

  • Sleep bestanden hierheen of